En F A S T kultur

Våra värderingar har varit avgörande i organisationen alltsedan den grundades. Vår gemensamma värdegrund styr det dagliga arbetet och respekteras och delas av alla medarbetare i företaget.

Förtroende

Vi bryr oss om och lyssnar till våra kunder och medarbetare. Vi har en rak och ärlig kommunikation, en förutsättning för att bygga och förvalta förtroende. Vi har en öppen kultur vilket minimerar ryktesspridning, missförstånd och desinformation.

Arbetsglädje

Vi skapar förutsättningar för bra relationer. Vi är måna om att alla ska trivas. Vi jobbar hela tiden för att utveckla arbetsglädjen som leder till bättre samarbete, nöjdare kunder och ökad lönsamhet.

Samarbete

Vi ser till att alla förstår och respekterar varandras roller. Alla ska ha samma målbild och handlingsplan. Vi är öppna, ärliga och visar respekt oavsett vem vi möter.

Trygghet

Vi håller vad vi lovar. Vi tror på öppenhet och transparens. Istället för ensidig feedback väljer vi att se utmaningar som gemensamma . Alla ska ha möjlighet att påverka.